Vårt inre barn

Varför det är viktigt att göra inre barnarbete?

Den största delen av varför vi gör det är för att vi slutar att döma oss själva – vilka vi är och varför. Vi får så många svar som läker, förklarar och som skapar en inre trygghet när vi gör det här arbetet.

Du kommer att ha så mycket nytta av din kunskap om det här och du kommer att kunna hjälpa så många andra att börja älska sig själva och hela sig själva.

Jag har gjort allt så enkelt som möjligt.

Nästa kapitel handlar om de fyra grundstenarna som binder ihop inre barnarbete.