Varför är det bråttom

Du behöver veta vad problemet är som dina blivande klienter har och hur det hindrar dom i sina liv.

Vilka problem och utmaningar kommer klienten att ha om de inte anlitar dig? Vad kommer att fortsätta att inte fungera om de inte anlitar dig?

Alltså – du måste förstå att du själv är lösningen på klienternas problem. Du är har din kompetens. Din kunskap behöver klienten. Du är svaret på deras fråga.

Varför är det bråttom?

Om du inte hjälper klienten kommer den att fortsätta att ha sitt problem, klientens liv kommer att stå stilla på samma punkt eller till och med må sämre. Varje minut – varje dag som din klient väntar med att anlita dig är en dag där de går med sitt problem i onödan.

Så jag vill att du skriver ner vad som händer om de inte anlitar dig och varför det är bråttom;

Om klienten inte anlitar mig kommer de att fortsätta att ha problem med…..

Erbjudandet – varför du måste stänga erbjudandet efter x antal timmar/dagar

Klienten lyssnar på ditt erbjudande, du har fått dit klienten till ditt webinar, nu är nästa steg att klienten väljer att säga ja till ditt erbjudande och då behöver du ha en tidsbegränsning i erbjudandet.
Klienten kommer att vänta, tänka, fundera om du inte har tidsbegränsing.
Kom ihåg att det är bättre att du har ett erbjudande och du “bara får in en klient”. Du har gjort hela uppstartsupplevelsen, du har har presenterat och du har tidsbegränsat och du har fått svar.
Du kommer att bli skarpare och skarpare inför varje gång du skapar erbjudande.