Vad klienten förväntar sig av dig

Ha compassion

Vårdat språk

Smart

Intuitive

Modig

Vara en bra lyssnare

Fokuserad

Kunna leda när klienten inte orkar själv

Vad förväntar du dig av dig själv?

Förväntar du dig detsamma av dig själv?

Vi gör ofta det som coacher samtidigt som vi känner att vi inte alls lever upp till det – att vi borde ha gjort mer, att vi inte är tillräckligt bra.

Men jag vill att du ska veta

DU ÄR TILLRÄCKLIGT BRA!

Den negativa rösten inuti är en osund perfektionist som bara kommer ställa till det för dig.

Den negativa rösten siktar på misslyckande och är livrädd för framgång.
Var kommer den ifrån? mobbning,vanvård, trauma?
Stanna upp och andas här och gör ditt läkningsarbete – den smärta någon annan har åsamkat dig är inte din, läkningen är din. ALLTID.

Rollerna vi spelar är många – vi är arbetskamrater, fruar, flickvänner, kamrater, vänner, ekonomer, psykologer, barn, mamma, mormor, ja rollerna är många.
Att göra reflektioner är viktigt så alla de roller du har idag som faktiskt fungerar  får ta sin plats inom dig. Ta en roll i taget och omfamna och hedra rollen – en i taget. 

och säg efter varje roll du har
Jag är tillräcklig.

När vi har gjort det här steget börjar vi ta steget in mot ett magiskt liv.