Sätta gränser

Att kunna sätta gränser innebär att du har blivit medveten om det som är ditt inre – som du medvetet behöver hjälpa till att ge beskydd.

Ingen har kanske i din närhet haft förmågan att lära dig om hur du kan använda gränser på ett kärleksfullt sätt för att förstärka och göra dina relationer ännu bättre än vad de är idag.

Utan gränser kan du inte älska dig själv fullt ut. Det finns ingen som älskar sig själv fullt ut som inte sätter hälsosamma gränser. Att sätta gränser är att visa för sin omgivning vem man är. På riktigt.

Här kommer du att lära dig hur det fungerar i verkligheten.