Resultat först

Vare sig det är att läka holistiskt, kunna se blockeringen eller att påbörja en transformation över 12 månader tillsammans handlar allt om resultat, vi kan inte komma ifrån det.

Det innebär att du fokuserar inte på:
Vad kan gå fel.
Du koncentrerar dig på hur kan vi nå resultatet. Och med det mindsetet är man villig att gå precis så långt som det krävs för att komma till målet med klienten.

Du vet att du har svaret för transformation tillsammans med klienten. Klienten kan inte komma till transformationen själv – i så fall hade de redan gjort det – du är lösningen.

Din klient litar på dig när de får resultat – när de upplever en förändring i sitt liv – det är det snabbaste sättet att börja bygga upp tillit inför ditt arbete.

Nu förstår du säkert varför vi har gjort allt det andra arbetet först. för nu kan du prestera med insikter och med medvetenhet och det är precis det som du vill använda dig av för att “väcka dina klienter.

Med hjälp av din medvetenhet och det jobb du gjort kommer du att kunna e i stunden vad klienten säger, vad klienten säger mellan orden, vad klienten inte säger, vad hon gör, hur rösten låter, vilket kroppsspråk klienten har, 

När du är närvarande kommer du att kunna ge resultat – du kommer att kunna ge utan att hålla tillbaka.