Resan för klienten

Växa som människa (skapa medvetenhet)

 • Lära sig att behärska sig själv och sluta göra det som inte fungerar, titta på vilka förutfattade meningar man har om sig själv och andra, se över vilka tankar man har om sig själv som begränsar.
 • Lära sig förstå hur våra inre historier begränsar oss, varför de hindrar vår utveckling
 • Se över mönster och beteenden av hur vi agerar.
 • Hitta inre mening och vad man har för vision som ger tillfredställelse.

Upptäcka (Acceptera, Veta, och omfamna)

 • Ta steget ur rädslan över det som man upptäcker om sig själv 
 • Börja omskapa sig själv genom att skriva en ny historia
 • Verkligen börja omskapa det man tror på och skapa nya värderingar.
 • Uppskatta och hylla de styrkor man har och förstå att det finns områden som man behöver utveckla
 • Förlåta det gamla för att frigöra tid, energi och kunna gå framåt, släppa taget, och börja på allvar sätta gränser till det som inte gynnar längre.

Utveckla (Göra, göra, göra, lägga upp strategier och ta nästa steg)

 • Förstå vad som är syftet och meningen med livet.
 • Förbättra och vässa kunskapen inom det området.
 • Bygga upp ny stadig grund som är sund och som hjälper dig att komma framåt.
 • Visa att man kan lita på sig själv och att andra kan lita på klientens och hens beteende.