Passiva vz Positiva frågor

En passiv fråga får ett passivt svar och svaret handlar oftast om vad som har hänt som har gått fel och vems fel det är.

Exempel på passiv fråga: Har du klarat mål? Nej, det gick dåligt och det berodde på…

Har du meningsfulla relationer? Ja, vissa är meningsfulla men andra är ju inte bra för att….

Har du ett meningsfullt jobb? Nej, det kunde varit det men eftersom…..

Passiva frågor leder till att klienten till slut kommer att skylla på omständigheterna, personer.

Aktiva frågor skapar positiva förändringar för triggers – klienten får en känsla av att ha överblick över vad de faktiskt kan förändra – själva.

här är exempel;


Har jag gjort det bästa att sätta mina egna mål?
Har jag gjort det bästa för att nå mina mål?
Har jag gjort det bästa jag kan för att skapa en miljö där jag kan frodas?
Har jag gjort det jag behöver göra för att vara lycklig idag?
Har jag varit en bra vän idag?
Har jag tagit vara på chanserna som uppenbarat sig för mig idag?