Övning KBT

Vad är frihet för dig?

Det är viktigt att titta på i vilken utsträckning man känner att man har är den som sitter vid ratten i sitt liv.

Att ta ansvar – att söka det bästa för sig själv, triggar ofta igång många känslor – desto viktigare att göra det, ju mer du tränar din hjärna till att klara av att göra det som från början kändes obehagligt (fast det är det bästa för dig själv) desto mer uthållighet tränar du upp dig till att ha.

Så titta på frågorna, gå inte djupt in i de frågor du känner motstånd till nu. Det kommer ändra sig under kursens gång – du kommer att känna mindre och mindre motstånd till att ändra ditt beteende och dina tankar.

Skriv ner svaren:

Vad innebär LEVA för dig? När det är som bäst och när det är som sämst

Vad innebär VARA för dig? När det är som bäst och när det är som sämst

Vad innebär AGERA för dig? När det är som bäst och när det är som sämst.

Vad innebär att BESTÄMMA över ditt liv? När det är som bäst och när det är som sämst.

Vad innebär det att ha OVISSHET i ditt liv?

Vad innebär ordet ACCEPTANS FÖR DIG?

Vad du vill ta med dig till klienten eller till dig själv är att hitta harmoni – inte balans, balans är att hela tiden tippa uppåt eller nedåt och det är otroligt svårt att känna att ALLA delar i livet är helt i balans och en stress kan börja ta tag i oss – så istället för att prata om balans så söker vi harmoni. Harmoni är ett brett begrepp och det tillåter lite skav utan skuld och skam över det.