Negativa triggers

Det finns allt ifrån “enkla” triggers, någonting retar oss men vi går vidare direkt, upp till PTSD.

Vi skapar triggers från det som händer inom oss och det som sker utanför oss.

När en trigger startar igång inom oss är det ett minne, ett fysiskt minne eller en känsla som startar igång triggern.

Det kan visa sig med kroppsliga upplevelser som:

 • Ilska
 • Ångest
 • Sårbarhet, övergiven, känner ingen kontroll
 • Ensam
 • Spänner musklerna
 • Minnen
 • Smärta
 • Ledsen

Vi kan också triggas av yttre omständigheter som till exempel:

 • TV filmer
 • En person som väcker traumat
 • Bråk
 • Datum
 • Vissa områden/städer/länder
 • Lukter

Varför skapas triggers?

Forskningen vet inte riktigt varför eftersom två personer som är närvarande vid samma tillfälle kan ha två helt olika upplevelser i kroppen efteråt.
Däremot bör man veta att triggers är någonting som kommer över oss och ofta är vi helt omedvetna om varför vi reagerar som vi gör.

Finns det någonting bra med triggers?

Om man vet att man har en trigger inför vissa saker, personer, händelser kan man förbereda sig bättre och man behöver inte gå igenom riktigt lika mycket jobbiga känslor.
Det negativa är att om man vet vilka triggers man har, så är det tyvärr vanligast att man undviker situationen helt och hållet.

Hur hanterar man då triggers?

Med hjälp av metoder som hjälper kroppen kan man lättare klara av att man har triggers och man kan också börja förändra hur man reagerar inför sina triggers. Metoderna som används är:

 • Meditation
 • Skriva dagbok
 • Träna
 • Djupandas
 • Använda sig av sitt sociala nätverk