Mindset

Mindset är a och o.

Mindset för dig som företagare är som för mäklaren när hen pratar om läget läget läget.

Ett mindset tränas upp, och ditt mindset blir starkare ju klarare du blir över, vem du är, vad du vill och vart du är på väg.

Ju mer kunskap och erfarenhet du skaffar dig desto tydligare blir ditt mindset, vårt mindset utvecklas genom övning och ansträngningar.
Mindset är alltså ingenting som kan utvecklas när man står still. Därför är det så viktigt att göra även det som vi inte kan, aldrig har gjort, aldrig prövat inför andra förut.

Lärande Uthållighet och Integritet är några bra egenskaper att ha när man ska ha ett mindset som hjälper dig in till att bli framgångsrik inom företagande samtidigt som du utövar ditt yrke med dina klienter.