Kraftfullt lyssnande

Lyssna på orden klienten säger

Lyssna för att hitta visioner, värderingar, mening med livet.

Lyssna med hela kroppen och alla sinnen och din intelligens.

Aktivt lyssnande där du letar efter viktiga punkter som kommer ta dig till att kunna hjälpa klienten till nästa nivå.

Lyssna efter:

Fokus

Vad lägger klienten fokus på? Gynnar det klienten? När klienten fokuserar på enbart problemet och inte varför klienten har anlitat dig och resultatet de önskar är det dags att bryta in för att styra rätt.
Klienten kan vara helt fokuserad på målet men glömmer arbetet som måste göras för att komma dit.

För att mönster ska brytas är det viktigt med läxor så sessionen fortsätter även efter att ni har lagt på luren från förra mötet.

Mindset Attityd

Mindset handlar om hur man ser på sig själv och hur man ser på världen.

Hur ser de på andra människor? Litar de på sina vänner? Hur tar de kontakt med andra? 

Hur ser de på framgång? Inom vilka områden tänker klienten att man kan ha framgång?

Är de aktiva själva, passiva, offer?

Vilka slutsatser drar de av det de har varit med om och hur ser de på omvärlden – slutsatser. Hur ser de på deras egen möjlighet att förändra och påverka världen?Hur ser de på relationer och hur värderar de människor situationer erfarenheter och resultat.
Vem är ansvarig för deras resultat?

Förmågor och möjligheter

Som coacher ser vi vad klienterna behöver träna på – utöva mer – be om hjälp av någon annan –  för att kunna nå sitt mål.
Förmågan att styra eller är klienten en jasägare som gör att tiden går åt till oviktiga saker?

Vanor, handlingar och mönster

Vad dina klienter gör omedvetet – automatiskt – utan att de tänker eller planerar. Hur fungerar de i klientens liv? Bidrar de till framgång? Eller hindrar de? Vara helt uppmärksam på klientens energi. Var är klienten över/underaktiv i sin energi, fysiskt, emotionellt, mentalt, spirituellt.Energin behöver gå in till att kunna stärka klientens hälsa, motivation, engagemang.

Klientens mål är viktiga men om de läcker energi åt fel håll kommer ni inte att kunna få det resultat som ni önskar.
Så intentionen kan vara rätt, förutsättningarna ser bra ut på pappret men energin läcker som de verkligen behöver för att kunna nå sitt mål.

Lyssna och bekräfta vad du hört
Lyssna och bekräfta det som du vill att klienten ska uppmärksamma lite extra
Lyssna och be klienten skapa olika möjligheter utifrån situationen