Hur man bygger upp förtroende

 1. Tala sanning. 
 2. Erkänn när du inte kan – inte vet hur någonting fungerar eller är.
 3. Erkänn när du har gjort fel.
 4. Håll avtalade löften.
 5. Lyssna aktivt och när du ger feedback var alltid respektfull.
 6. Kontrollera inte andra människor, visa tillit och be om återkoppling istället för att kontrollera.
 7. Inse att det tar tid att bygga upp förtroende och låt det ta tid.
 8. Säg inte att du ska göra någonting innan du har:

Sett till att du har tid att göra det, tänkt igenom om du verkligen vill göra det och till sist ha modet att säga nej till det du inte vill göra.

 1. Var konsekvent – allt förtroende byggs upp av det. 
 2. Använd vänlighet både i ton och i handling – det leder till förtroende och tillit.
 3. Prata öppet om vilka känslor du känner i olika situationer – det öppnar upp och ger en tillåtande miljö för mottagaren att vara ärlig om sina känslor.
 4. Att öppet erkänna när du tycker någon har gjort någonting bra inger förtroende. Att alltid höja sig själv till skyarna inger inte förtroende.
 5. Att visa att man är sårbar inger förtroende. Så att prata om utmaningar som man utsätter sig för och även ta upp de som inte har gått bra visar på att man har mod samtidigt som man är sårbar.
 6. Och slutligen – ha inga förutfattade meningar – ta ingen person för givet, var flexibel och tillåt andra att: avboka,  inte gilla dig, inte vilja jobba med dig. Det säger ingenting om dig som person – det är ingenting personligt. Ju fortare du släpper taget om de personerna ju mer utrymme har du för de som verkligen vill ha din expertis, som gillar dig, som litar på dig och på din intention och som möter dig tillbaka med ett öppet kroppsspråk. 

Det är de personerna du vara med, jobba med och se när de utvecklas. 

Kom ihåg att våga lita på andra. Att utvärdera hela tiden om du är trovärdig och om du är pålitlig. När du vågar vara autentisk och intim kommer du att få tillbaka det.

Varför man ska säga sanningen

När du har tillräckligt med tillit för att mottagaren kommer att kunna klara av sanningen kommer också klienten att klara det. När man håller tillbaka att prata sanning beror det oftast på vilken egen historia som snurrar i vårt eget huvud.

Man vill själv ha sanningen – när den kommer från ett respektfullt, vänligt och uppmuntrande sätt.

(Nu pratar jag inte om att klänningen är ful och så vidare. Det finns ingen anledning att såra och det finns framför allt ingenting som säger att din smak är den mest genialiska plus att om den klänningen gör någon lycklig – vad ger det dig att ta bort lyckan från personen som njuter av vem hen är?)

Att lära sig att prata sanning på ett vänligt konstruktivt sätt gör att man själv växer som människa och relationerna till andra kommer att stärkas. 

Om du vill arbeta som holistisk coach eller redan gör det kommer du att få bättre resultat om du är en tydlig person som klienten vet att de kan lita på och att du alltid säger sanningen.

Att tänka igenom vad som faktiskt är sanningen eller hur du faktiskt skulle vilja att sanningen ska vara i framtiden är en utvecklande process som gör dig till en bättre människa. 

Genom att erkänna när någonting gått fel eller man inte vet hur någonting fungerar – gör att man skapar högt i tak och du upplevs som mänsklig vilket i sin tur gör det troligare att dina klienter själva vågar berätta om sina egna misstag.

En besserwisser behöver ju ingen hjälp. 

Att hålla tider och avtalade löften skapar en atmosfär av respekt för mottagarens tid. 

Att hålla tider skapar lugn, det ger dig tid att förbereda dig och tänka igenom ditt möte vilket i sin tur gör att du inger mer förtroende.