Historien bakom hur KBT skapades

Den amerikanske psykologen Aaron Beck – psykiatriker och den amerikanska lingvisten Noam Chomskys forskning på det mänskliga språket och hur det påverkade vårt tänkande har en stor del i KBT-utveckling.

Aaron Beck lade märke till hur hans patienters uppfattning om sig själva ofta var felaktiga och väldigt negativa.

Så Aaron utvecklade en samtalsteknik som gick ut på att utmana de negativa tankarna och de felaktiga påståenden som klienterna hade om sig själva.

Efter att ha genomfört forskning och ställt samman resultaten visade det sig att KBT var lika effektiv som dåtidens antidepressiva medicinering.

Det som skilde sig från annan terapi var vikten av att intressera sig för klientens tankar och känslor. Det är också det som idag är huvudtemat i KBT, att bli medveten om tankarna och medveten om hur de tankarna påverkar vad vi gör.

Aaron Beck arbetade hårt för att bevisa att Freuds centrala tes att depression är en fientlighet som vänds inåt mot det egna jaget men när han arbetade med deprimerade personer upptäckte han att de främst var fyllda av hopplöshet och nedstämdhet.

Aaron mötte mycket motstånd när han utvecklade KBT men som tur var så slutade han inte utan fortsatte och gick emot strömmen av psykiatriker som fortfarande lade ner sina patienter på en soffa medans Aaron satt med klienterna och pratade i stöttande, motiverande anda.

Genom att han kartlade automatiska tankar och vilka beteenden som deprimerade personer visade upp kunde han tillsammans med klienterna bryta beteenden och skapa nya vanor och synsätt på deras situationer.

Många av hans patienter kunde med hjälp av beteende terapi sluta med sina mediciner och metoden började även att användas till icke deprimerade personer.

Nedan finns länkar för dig som vill läsa mer och fördjupa dig en artikel är på svenska och en på engelska, den engelska är ifrån Aaron Becks institut (uppdelad i tre delar)

KBT-historia: Aaron Beck och den kognitiva beteendeterapins historia under 1900-talet

 

A Biography of Cognitive Behavior Therapy