Gränser som en coach behöver ha och varningstecken på vad du behöver jobba med

Svaga gränser för en coach skapar rädsla och ångest och de gör jobbet svårt istället för enkelt och glädjefyllt.

 • Klienter som hela tiden missar tiden till din coachnings session
 • Du är rädd för att ta betalt eller höja priset på dina coachningstimmar
 • När vänner/bekanta vill få gratis råd av dig
 • Klienter som inte betalar hela summan
 • Klienter som inte betalar alls
 • Klienter som kontrollerar din tid
 • Klienter som hoppar av i mitten av coachningspaketet
 • Klienter som du vet att du inte kan hjälpa men försöker ändå
 • Går in i massa olika projekt för du är rädd för att missa någonting
 • Tar fler klienter än du har tid för
 • Klienter som vill inleda en relation eller vill bli personliga vänner

Hälsosamma gränser är GRUNDEN TILL ATT BLI EN FRAMGÅNGSRIK COACH

Bygg fördjupning av och nästa nivå med klienten

Dela med dig av dina egna perspektiv som du lärt dig genom livet 

Var närvarande i samtalet 

Bli inte bunden till klienten – ha ett klart huvud – gå inte in i klientens historia och gör den till din historia

Var dig själv

Utmana dig själv och var modig

Som coach handlar det inte om dig – någonsin – det är så viktigt att du förstår att du behöver se samtalet inifrån och utifrån på samma gång för att förstå vilken “värld” din klient lever i.

Aldrig döma

Inte ha förutfattade meningar 

EXTRAORDINÄRA COACHER LEVER EFTER

Bygger förtroende, 
Delar med sig av sin kunskap’
Sätter intentioner tillsammans med klienten
Är närvarande
Blir inte bunden till klientens historia
Är dig själv
Är modig 
Fattar att INGENTING handlar om dig 
Dömer inte
Gör inga antaganden i förväg – utan har ett öppet sinne för att kunna pekan klienten åt rätt håll