Frågor att ställa för att säkerställa att du har en motiverad klient när du gör coachningspaket

  • helande
  • göra – utföra
  • lära sig – utbilda sig
  • Uppfylla livet

1 Vad önskar du få ut av tiden vi kommer ha tillsammans?

2 Lyssna och klargör – se till att du har uppfattat situationen – målet korrekt – ta noteringar

3 Ärlig feedback och observation – vad har gjort att hen inte är där redan? vad håller hen tillbaka? kan hen vara ärlig i svaren? prata om möjligheten att vara ärlig utan skuld och skam för att kunna komma vidare.

4 Lyssna noga på svaren

5 Ansvar vs offer – ge klienten ansvar – meningsfull tid – meningsfullt uppdrag och agerande kommer skapa framgång.

Viktigt att kräva av klienten att hen ska ta sitt ansvar.

Prata igenom att det är genom att vara ärlig som ni kommer att nå målet och det sker genom att klienten står för sina val, och att klienten själv tar sitt ansvar och att du står för resultatet som kommer påverka klientens liv till det bättre.

Låt klienten förstå att du investerar tid och din kunskap till klienten. Det står många på kö och du vill ha engagerade klienter.

6 Håll tiderna – för många klienter finns en historia av att bli svikna och övergivna där det behövs en kontinuitet i att få mötas i tid 

7 Se till att det kommer frågor som får klienten att tänka, utforska, reflektera och svara 

8 Skapa möjligheter för klienten att kunna se fler variationer av samma scenario

9 Påpeka om du lägger märke till någonting i kroppsspråket  som skiftar i samtalet – detta för att klienten ska bli medveten om att munnen säger en sak men kroppen någonting annat,. Jag har många klienter som sitter och ler samtidigt som de berättar att de är arga eller ledsna, när jag påpekar att de ler samtidigt kommer det ofta fram att de har tränat sig själva på att “hålla masken”.