Förvalta ditt liv

Att förvalta ditt liv innebär

  • Ta väl hand om sitt pund
  • Ta väl hand om sina tillgångar
  • Ta väl hand om sin kropp
  • Vårda och förvalta ditt språk

I uppslagsboken NE står det att förvalta betyder att sköta eller administrera för någon annans räkning.

Vi ser det om och om igen: Indianerna förvaltar jorden till kommande generationer, de förvaltar sina ritualer och cermonier.

När du får pengar till ditt konto. Förvalta pengarna. De är dina, de är en gåva till ditt konto att förvalta, att investera. Rumla inte bort pengarna, ta reda på hur du kan investera en del av pengarna i någonting som kan ge dig avkastning.
Att få lön och inte investera någonting i sig själv och sin egen framtid är inte att förvalta – det är att leva dag för dag. Du är värd allt – jag påminner dig igen – du behöver inte investera mycket, men du behöver investera i någonting som gör att pengarna växer.

De tillgångar du har använd dom, laga dom om möjligt när de går sönder, sälj/skänk det du inte använder. Saker är energi och du behöver ha ren energi runt dig.

Din kropp är en tillgång, den behöver omsorg, den behöver vänlighet, den behöver rörelse, den behöver utmaningar som gör att du kommer närmare ditt mål, ditt syfte här på jorden.

Förvalta ditt språk, ditt språk gör så andra växer som människor, att andra kan se sig själva som de egentligen är – magiska och otroliga människor.
Förvalta ditt språk, hur du pratar till dig själv, din kropp – vårda de gåvor du har och förvalta din kropp för att ge den bästa möjliga förutsättningar för att kunna agera tillsammans med din själ och ditt sinne.

Du förvaltar ditt tempel eftersom detta är en gåva från källan – kärleken. Kärleken väntar på dig – så dansen mellan er kan börja på riktigt.