Första samtalet när ni bokar upp ett paket

Välkomstpaket

Startar med 20-30 minuter samtal där man lägger upp planeringen för hur coachningen ska se ut.

Som ny coach kan man vara lite för “het”. Alltså man vill så mycket så man glömmer att vara professionell och lyssna in på klientens behov.
Viktigt också att se om ni är kompatibla – om det känns okej för dig att vara coach till klienten.

En struktur i samtalet kommer underlätta för att ni bägge två ska kunna känna att ni förstår vad ert avtal innebär.

Börja samtalet med Beskriv dig själv – Berätta om hur det kom sig att du nu har valt att anlita en holistisk coach?

Vilka tre saker skulle du vilja ändra i ditt liv  inom 100 dagar – där vi tar avstamp idag?

Vilka tre händelser – personer – saker skulle du vilja addera in i ditt liv – med start den här månaden vad är det?

Var i livet känner du mycket press just nu? I privatlivet, arbete, fysiskt och så vidare

Vilka tekniker – på vilket sätt tar du hand om dig själv och ger dig själv stöd redan idag? 

Är du beredd att avsätta tid 45-60 minuter varannan vecka i samtal och däremellan lägga tid på uppgifterna vi kommer överens om? (Under tex 90 dagar)

Vi avsätter tiden för 90 dagar – efter det kan vi göra en ny utvärdering om hur vi ska gå vidare.

Är du redo att kickstarta om ditt liv? Att skapa nya vanor och beteenden – även om de gynnar dig själv kommer att ta emot och göra ont emellan åt – jag vill att du ska vara beredd på det.
Men du kan inte komma till nästa nivå i livet om du inte gör det nu.

Pris

värdet du får när du anlitar mig är att du har:
En personlig coach som håller reda på var du är och vart du är på väg, jag kommer att se vad som håller dig tillbaka under resans gång och jag kommer att se till att dina resultat i livet förändras.
Det här är den häftigaste resan du någonsin kan göra – det är som Liseberg fast du faktiskt kommer fram till dina mål.
Är du redo? Vill du ha hjälp av mig och starta ett samarbete?

Pris Du bestämmer själv priset – ju mer resultat du kan lova desto högre pris kan du sätta.
Ibland är det värt att få ett jobb över tre månader för 5000 kr för det ger erfarenhet och man lägger fler coachnings timmar till sin erfarenhet.
Att koppla ihop med tex Dico pay så klienten kan göra avbetalning – lägg på de hundralapparna som Dicopay tar betalt för servicen till dig.

Värdet

Om du blev av med dina inre blockeringar, vågade leva ditt drömliv och inte hålla tillbaka dig själv – vad skulle det innebära för ditt liv?

Vad är din roll och vad är min roll under samarbetet tänker du? (detta för att se om klienten är beredd att ta sitt eget ansvar under samarbetet.)

Vilka förväntningar har du på mig? vilka förväntningar har du för att nå ditt resultat?

Om du inte känner att ni har kemi – hänvisa vidare till en annan coach eller var ärlig och säg att du inte arbetar inom just det området de önskar utforska tillsammans med dig.

Kom ihåg – drömkund – drömklient
En klient som vill betala, som älskar att få hjälp av dig, och som du vet kommer att ge bra recensioner eftersom ni har så bra kemi.

Beskriv coachningen som du kan ge men också de extra resurser som du har att mejla över för att utvecklingen verkligen ska kunna ta fart. Att du kan ge förslag på böcker – eller att du spelar in ljudfiler till klienten.
Ju mer du kan underlätta och ge mervärde till klienten desto bättre betalt kan du ta.

Månadspaket

Det här paket är för de klienter som behöver göra sig själva redo inför tex ett nytt arbete, de behöver ställa sig upp efter en skilsmässa för att kunna ta tag i andra saker och så vidare.

 • 4×45 minuter zoom samtal 
 • Mejl och chat support mellan samtalen
 • Ingående intervju och sammanställning av behovet
 • Vilket mål som ska uppnås inom en månad.

High-End Coachnings paket

3 månaders paket

 • 24×45 minuters zoom samtal. (dubbla samtal per vecka) alternativt 12×45 minuter
 • Mejl och chat support mellan coachnings sessionerna
 • Ingående intervju och sammanställning av behovet.
 • Långa och korta mål som klienten vill uppnå.
 • Ställ frågor för att se vad klientens kunskapsnivå/medvetenhet är om:
  Varför gör hen som hen gör.
  Vilka intressen har klienten
  Vilka behov och vilka värderingar har klienten

förklara fördelarna med att kunna bli medveten på ett vänligt sätt mot sig själv.
Hur kan klienten idag lösa olika problem som uppstår

Gå igenom mål, strategier och action plan som kommer att sättas igång.
Förklara varför din coachning är effektiv.

TYP Svara på frågor som…
Personlighets typ:Var får hen energi av?Hur tar hen beslut?
Hur lär hen sig bäst? 
BeteendeVad behöver hen få från relationerna hen har runt sig?Vad behöver hen få för utdelning av andra?
Vilka är hens behov?
Emotionell intelligensHar hen förmågan att identifiera andra?Kan hen kontrollera sina egna känslor?
Kan hen använda sina egna känslor för att lösa problem?
Intressenvilka intressen har hen? hur ofta utövas intresset?
Vill hen helst arbeta själv eller med många personer runt sig själv?
FörmågaHur bra är hen på att skriva meddelanden eller vill hen hellre prata in meddelanden? Vill hen att du pratar in uppgifter via chat eller vill de ha allt skriftligt?
Hur bra är hen generellt på att förstå och uppfatta vad den menar riktigt?Hur bra är hen att prata om problem och reda ut dom tillsammans med andra?
KonflikterKan hen enkelt se när en konflikt är på väg att skapas
Hur hanterar hen konflikter?Har hen önskemål om att kunna hantera konflikter på ett annat sätt i framtiden?

12 månaders paket

Det här är ett paket för de kunder som behöver förverkliga djupa önskningar där beteenden behöver förändras för att kunna komma vidare till nästa nivå på riktigt i livet.

 • 48×45 minuters zoom samtal
 • mejl och chat support
 • Noggrann intervju 
 • Långa och korta mål
 • Testa enligt ovan
 • Chat och mejl påminnelser om vad som är nästa steg kontinuerligt.
 • Tre månaders mål som man har avstämning med  varandra
 • Personliga arbetsblad som klienten ska fylla i regelbundet.

Ta betalt under samtalet

Be klienten betala via swish – betala till ditt bankkonto – alternativt be klienten betala in imorgon så tiden blir bokad till klienten.

Skicka välkomst mail med information och strukturen för samarbetet

Sätt samman information om när man kan nå dig, sammanställning av samtalet ni haft:

vad har ni kommit överens om, vilka resultat önskar klienten, vad har klienten åtagit sig och vad har du åtagit dig.

Datum när ni ska tala med varandra, eventuell zoom/meet länk 

Start och slut datum

Pris

Önska varmt välkommen till en inre resa och personlig utveckling 

Förslag att lägga in i välkomstbrevet som du även har gått igenom under samtalet:

Vilka dagar och tider är det ni har kommit överens om?
Tid som klienten inte håller kommer fortfarande att räknas som en coachningstimme.
Skriv ner den resan som klienten kommer att vara på för att utforska medvetet och omedvetet beteende och tankar för att komma till nästa nivå.
skriv ner korta och långtids visioner och mål.

Prisförslag

En coachningstimme 750kr

12  sessioner över tre månader 750×12 = 9000 kr

24 sessioner över sex månader 750×24 = 18 000 kr 

Utmaning med att ta betaltJaNej Mening
Att höja priset
Mentalt ska jag vara redo att höja priset den 25 augusti
Jag vill kunna göra det för jag vill bete mig mer professionellt Jag har dålig självkänsla för om jag verkligen är värd mer betaltOm mitt liv ska förändras behöver jag utmana mig själv och se till att jag lär mig hur jag ska tänka för att komma dit eftersom jag vill ge det bästa till mina klienter och jag vill ha betalt för det jag gör

Beskriv vad pengarna ger till klienten

Du betalar 9000 kr för mina tjänster och när vi är klara kommer du att kunna söka det arbetet du önskar för jag kommer att hjälpa dig att lossna på dina blockeringar, jag kommer att se inom vilka områden du behöver utvecklas och förfinas. 

Du kommer att mig som en personlig holistisk coach som kommer att ge dig det stöd som du behöver under tre månader med hjälp av samtal, mejl, chatt med mera.

För 9000 kr kommer du att förändra hela ditt mindset och ditt liv kommer att äntligen börja bli enkelt och mer framgångsrikt.

Det som ingår hos mig förutom samtal, mejl och chatt är:

Coachning varje vecka med avstämning, utvecklingsplanering och göra dig redo för att vara mer och mer modig och börja leva ditt liv så som du önskar. 

Tillgång till material
Tillgång till kontakter om jag kan hjälpa till med det
Jag kommer att lägga upp strategier mellan samtalen så du får den utmaning som du behöver för att komma till nästa nivå

Fundera på om du vill utveckla andra tjänster som kan ligga på din hemsida

coachning alternativPlatserPris per personPris
En och en
Intensiv coachning
Paket
Gruppcoaching
Kurser online
Live program
Workshops 
möjlighet vad du kan tjäna 
Vem vill jag coacha?Vilken respons vill jag få av klienten?Vilken mall har jag när jag planerar mitt samtal?Hur följer jag upp efter mitt coachningssamtal?Vilka paket ska jag erbjuda till klienten?Kommer/vad har  klienten svarat?
Ja/Nej

Vilken idiot som helst kan veta. Poängen är att förstå. Albert Einstein