En coach som frodas

Det finns regler som framgångsrika coacher håller sig till.

 • De har inga ursäkter – de skyller inte på någon annan.
  De tar tag i ratten omgående när någonting händer och styr om skutan så den hamnar rätt igen.
 • De är seriösa.
  De skojar inte bort sitt yrke, de förstår kraften de har för att hjälpa andra.
 • De sätter hela tiden nya mål,
  De är vana vid att vara utanför komfortzonen – de förstår att de behöver gå ur vanföreställningar om och om igen om sig själva och sitt eget liv.
 • De frodas när de står inför klienter som utmanar
  Klienter som utmanar är klienter som inom vissa områden är “före” oss själva. Det innebär att vi måste bli lite bättre, att vi behöver läsa på, att vi behöver se oss själva som mer än vad vi gjorde igår.
 • Vi skapar klienter
  De sitter inte och väntar på att det ska ramla ner manna från himlen, de gör arbetet, om och om igen, och de promotar sig själva och sina tjänster.
 • Jobbar mycket med rekommendationer och att bjuda in klienter. Så de känner att de är speciella.
 • De lovar resultat.
  Ja, vi blir alla rädda när vi ska lova ett resultat – men det finns ingen väg runt det, och du kommer att klara det för du står utifrån och du ser vad som är problemet.
 • Kan bjuda på sig själv.
  De är autentiska och de bjuder på sig själva och de hinder som de själva har kommit förbi. 
 • Ärliga kraftfulla samtal skapar klienter som får resultat.
  Att få klienten att kunna se att hur de agerar aldrig kan ta dom dit de verkligen vill vara. 
 • De står inte med hatten i hand.
  De ger med kärlek, discipline och med värde. Så alltså ska de ha betalt också.
 • Nej är inget nederlag
  Ett nej är inget nederlag, man säger nej när man inte förstår värdet, innehållet, inte kan se lösningen på betalningen.
 • De är ledare.
  När vi anlitar en coach vill vi bli ledda – vi vill få en karta som vi tar oss fram igenom som utmanar och som ger resultat.
 • De saktar ner i samtalen
  Närvaro är värt pengar – om och om igen. Det är nyanserna som du kommer att märka och det märker klienten också.
 • De vet att de coachar andra till ett bättre liv
  Värdet av att kunna säga: Jag har en coach som hjälper mig är exklusivt och visar på drive.
 • De ställer rätt frågor till sig själva och till sina klienter innan samarbetet börjar
  Vad kommer att förändras om vi samarbetar?
  Vad kommer vinsten att bli?
  Vad är möjligt genom vårt samarbete?
  Vad vill du ändra på?
  Hur länge har du velat ändra på det?
 • Exklusivt – begränsat med platser
  De arbetar med att visa sitt värde i första samtalet – de har ingen brådska och de visar tydligt att det är de som håller i taktpinnen för att godkänna klienten också – samarbetet bestäms först och främst av coachen och det ska klienten förstå mellan raderna i samtalet.
 • De ger det bästa de har
  De är inte bra – de ger det bästa av dom själva – de är seriösa och de utmanar sig själva för att klienten ska kunna få det bästa i livet.