Compassion Ljudfil

När du lyssnar på dessa sanningar – stödjer du kroppens läkning aktivt. Vi har en inre trygghet som vi glömt att aktivera men som behöver vår uppmärksamhet. Bara genom att vi lyssnar på dessa orden som jag säger nedan väcks tryggheten till liv och kroppen börjar skapa en plattform av trygghet som du kan använda dig av när du tar tag i känslor som är jobbiga inom dig. Trygghetsaktiveringen tar hand om och hjälper dig i övergången.

Det är ett aktivt val att välja sig själv, att välja att stödja kroppens healingprocess. Det är otroligt vackert och det pågår hela livet.