Beteende – vad är det egentligen?

Medvetet eller omedvetet

Ett beteende kan antingen vara medvetet eller omedvetet.

Så beroende på om beteendet är medvetet eller omedvetet skapas, rationellt beteende eller irrationellt beteende, vårt beteende kan vara frivilligt eller ofrivilligt.

Vad utlöser ett beteende?

Ett beteende är en reaktion som skapas inom oss eller av händelser utanför oss själva.

Ett beteende är hur man reagerar, hur man agerar och hur man förhåller sig till det som händer runt oss.

Tekniker för att hjälpa klienter att bli mer medvetna om sina beteenden

  • Skriv journal – vad händer och när
  • Använd övningar som gör att man jordar sig, som djupandning, trygghetsaktivering innan man agerar.
  • Utforska lugn uppmärksamhet och kroppskännedom
  • Lugnande självprat med mjukröst gör att man kan vara här och nu mer.
  • Acceptera och utsätt dig inte för mer än vad som faktiskt är rimligt över en dag/månad/vecka och så vidare.
  • Gör avstämningar ofta, vad fungerar – vilka tekniker är de bästa för just dig och så vidare.

Beteende triggers

Utanför klienten – external triggers

Lukt – syn – hörsel – smak – känsel är alla sinnen som kan starta igång vårt beteende. Att hitta var triggern är som gör att man sedan beter sig som man gör innebär att man kan lägga upp en strategi kring hur man vill agera i framtiden och skapa förutsättningar för att lyckas.

Inuti klienten – triggers i huvudet
Tankar och känslor
hunger, tristess, oro
Triggers inuti en person är privata och i personens hjärna. De har samma kraft som externa triggers för att starta igång ett beteende av gammal vana.

Syntetiska triggers

Skapade av personen själv – man gör en sammankoppling inom sig – skapar en bild och en mening omedvetet eller medvetet inom sig själv.

Att hela tiden ha notiser på sin telefon är ett sätt att aktivera den syntetiska triggern inuti dig själv. Du vet inte vad eller vilken notis det är som kommer upp på mobilen hela tiden, men du tittar – även om det är helt oviktig information som du sedan ser och som inte kommer att skapa ett bättre liv för dig men ändå stänger du inte av notiserna, och skapar utrymme för din kropp och sinne att läka.