Om själv-compassion, övning

Compassion är ett sätt att behandla sig själv på som det är väl forskat kring.

Att använda sig av själv-compassion lugnar amygdalan, tar ner kortison, öppnar upp för må bra hormonet oxytocin.

Man har fått goda resultat när man kombinerar compassion, meditation, tacksamhet, motivation.

Det som händer är att man får en utökad uthållighet, mindre stress symptom, man klarar psykiskt påfrestande händelser bättre.

Compassion och Mindfulness gör så du blir klarare i tanken och du kopplar ihop dig med din kropp.

Du bygger nya nervtrådar i hjärna, hjärnan är plastisk – föränderlig – vilket gör att de trådar som du nu drar upp kommer att hjälpa dig att kunna hela dig själv och även kunna hantera gamla trauman och stress bättre.

Compassion gör att pulsen går ner, du får ner andningen längre ner i magen, det i sig gör att du kan öppna upp för att ge mer tillit till dig själv och vilken förmåga du har att klara av det du önskar göra.

Vi börjar första veckan med reflektion och övning över hur vi har använt compassion i vårt liv.

De meningarna som ingår i meditationen nedan vill jag att du säger till dig själv varje dag – om inte alla så i alla fall något av orden.

Tänk på när du gått igenom någonting som gjort dig ledsen, eller bedrövad på något sätt och blev bemött med compassion och vänlighet, en vänlighet som innebar att du kände trygghet, att du kände dig sedd, att blicken och energin du mötte var närvarande och riktad mot dig.

Det kan vara en person eller djur, alla har inte haft en stödjande person kring sig och det är helt okej att använda sig av någonting annat som har gett den känslan av trygghet.

Skriv ner när hände, vad du kände, vad du upplevde inom dig i mötet med compassion.

När du är klar med det – säg med mjuk röst till dig själv:

Jag finns här för dig, jag lämnar dig aldrig, du kan vara trygg i dag för jag är här, jag ser dig, du kan luta dig mot mig, jag tar emot dig, du räcker till precis som du är, jag älskar dig, jag står här jämte dig, jag står här bakom dig, jag tar emot dig, jag älskar dig så mycket, du behöver inte göra någonting mer än det du gör just nu, tacksam att jag får gå igenom livet med dig, jag finns här, jag älskar dig, jag tar emot dig, vi går igenom det här tillsammans, all min kärlek.

(Ljudinspelningen är cirka 2 minuter lång men bandet blev över tre minuter så du inte undrar varför det är tyst efteråt.)