Utforskarsystemet

Drivsystemet – Utforskarsystemet

Utforskarsystemet är en viktig del i vår må-bra resa i livet. Att aktivera utforskarsystemet innebär att vi känner lust och är på väg dit vi vill vara. Här skapas den motivation som vi så väl behöver för att skapa något nytt. 

Dopamin

Dopamin är en signalsubstans som bär det kemiska ansvaret för hur vårt humör är idag. Om dopaminet i din hjärna är ur balans kan det visa sig i form av rastlöshet, känslor av obehag och en okänslighet inför andras behov. Det är alltså direkt länkat till dina känslor och hur du mår inom dig själv samt i dina relationer till andra.

När hjärnan istället producerar en hälsosam dos av dopamin och det är i balans kickstartar vårt belöningssystem. Hormonet ser till att törsten släcks när vi är törstiga för social interaktion. Det är en “kick” som du upplever när dopaminet slår till och det är nödvändigt för att du ska kunna orka göra det som krävs för att överleva. 

Compassion och Dopamin

Inom Compassion pratar vi om hur det ser ut när vi hamnar i en loop – en ond cirkel så att säga. Det här loopet ser ut såhär: 

Jag attackerar mig själv för att jag gör fel. Sedan attackerar jag mig själv för att jag attackerar mig själv.

Du är alltså den som både tar emot attacken och den som attackerar dig själv. Ditt utforskningssystem blir triggat av detta beteende som i sin tur stärker känslan av otillräcklighet. När du istället bemöter en svår situation med hjälp av Compassion bemöter du dig själv med som du längtar mest efter – trygghet och närhet. Du blir lugnare i kroppen och sinnet. 

 

Istället för att utforskarsystemet ska aktiveras när vi attackerar oss själva, får systemet det lugn och ro som det behöver. Så istället för att känna dig orkeslös och otillräcklig kan du aktivt fortsätta mot dina härliga mål och utforska vägen dit. Du får tillbaka din “kick” som hjälper dig framåt. När du ger dig själv det du önskar kan utforskarsystemet fortsätta framåt. 

När vi utforskar hur aktivt utforskarsystemet är ställer vi frågor som:

  • Är du nyfiken?
  • Är du intresserad av nya saker?
  • Eller känner du dig ständigt rastlös?

Inom Compassion får du verktyg som hjälper dig att balansera dina nivåer av dopamin.