KBT hur man bygger upp förtroende och tillit med en person, klient

Inom KBT får man ofta stora resultat men det är bara möjligt om man skapar förtroende och tillit. Det finns vissa saker som är väldigt bra att veta om förtroende och tillit.

Man har nytta av den här kunskapen i såväl privatlivet som i din karriär.

Så innan du kan göra en beteende analys behöver du ha den här kunskapen först.

När man talar med någon annan som man vill hjälpa är det viktigt att  personen har förtroende och tillit till dig – så det är någonting som man bygger upp.

Hur man bygger upp förtroende

 1. Tala sanning 
 2. Erkänn när du inte kan – inte vet hur någonting fungerar eller är.
 3. Erkänn när du har gjort fel
 4. Håll avtalade löften
 5. Lyssna aktivt och när du ger feedback var alltid respektfull.
 6. Kontrollera inte andra människor, visa tillit och be om återkoppling istället för att kontrollera
 7. Inse att det tar tid att bygga upp förtroende och låt det ta tid.
 8. Säg inte att du ska göra någonting innan du har:

Sett till att du har tid att göra det, tänkt igenom om du verkligen vill göra det och till sist ha modet att säga nej till det du inte vill göra.

 1. Var konsekvent – allt förtroende byggs upp av det. 
 2. Använd vänlighet både i ton och i handling – det leder till förtroende och tillit.
 3. Prata öppet om vilka känslor du känner i olika situationer – det öppnar upp och ger en tillåtande miljö för mottagaren att vara ärlig om sina känslor.
 4. Att öppet erkänna när du tycker någon har gjort någonting bra inger förtroende. Att alltid höja sig själv till skyarna inger inte förtroende.
 5. Att visa att man är sårbar inger förtroende. Så att prata om utmaningar som man utsätter sig för och även ta upp de som inte har gått bra visar på att man har mod samtidigt som man är sårbar.
 6. Och slutligen – ha inga förutfattade meningar – ta ingen person för givet, var flexibel och tillåt andra att: avboka,  inte gilla dig, inte vilja jobba med dig. Det säger ingenting om dig som person – det är ingenting personligt. Ju fortare du släpper taget om de personerna ju mer utrymme har du för de som verkligen gillar dig, vill se dig må bra och som möter dig med ett öppet kroppsspråk. 

Det är de personerna du vara med, jobba med och utvecklas med. 

Det finns ett uttryck som heter Trust Equation

Det kallas ekvation eftersom alla bitarna hjälper varandra fram till förtroendefullt beteende.

T = Trust Att man är villig att lita på andra 

C = Perception av trovärdighet 

R = Perception av pålitlighet

I = Intimitet

SO = Perception av vem man är själv. Fokuserar du på vad andra gör eller fokuserar du på vem du är i situationen.

Resultat och motivation kommer när man har förtroende för varandra

Resultat och motivation kommer när man har förtroende för varandra