Små löften

Det vi skapar nya vanor kring som är hälsosamma för oss själva hjälper oss att våga vara mer medvetna – vi upptäcker hur vår dag har gått enklare och med mindre friktion. Bara för vi medvetet har skrivit ner våra nya tankar och rutiner. PDF-hjartoppningLadda ner...

Små löften

Det vi skapar nya vanor kring som är hälsosamma för oss själva hjälper oss att våga vara mer medvetna – vi upptäcker hur vår dag har gått enklare och med mindre friktion. Bara för vi medvetet har skrivit ner våra nya tankar och rutiner. PDF-hjartoppningLadda ner...