Värderingsövning

Dina värderingar är viktiga. Dina värderingar är meningsfulla. De spelar en stor roll i vilka beslut du kommer ta i framtiden om du har de klart för dig. Att rangordna betyder egentligen inte att de andra punkterna du har skrivit upp inte är viktiga. Detta här är för...

Övning Ringa in 5-8 värderingar

Det första vi ska göra är att du får titta på orden nedanför och skriva ner mellan fem till åtta ord som du värderar högre än de andra. PUNKTLIGHET                      EFFEKTIVITET                  KONFLIKTHANTERING VÄNNER                                HÖG LÖN     ...