Överlevnadssystemet

Kallas också omsorgssystemet Är uppdelade i tre delar: Trygghetssystemet Upptäckarsystemet Hotsystemet Hot/stressystemet – Kroppens försvars- och överlevnadssystem som i mänsklighetens begynnelse skapades för att skydda oss mot faror och hot. När detta system är igång...

Limbiska systemet

Finns i stora hjärnan – består av amygdala, hippocampus och hypothalamus Balanserar vår kroppsmiljö – temperatur, flykt och försvar, adrenalinpåslag, biologiska klockan, sexualfunktionerna, känslolivet med mera Vid stress påverkas minnet och hur man kan...

CORTEX

Ju bättre din cortex mår desto lättare har du för att lära dig och ta in ny information. Här har vi uppfattning, minne, hur vi associerar till det vi ser händer runt oss, här drar vi slutsatser, här är första reaktionen innan vi gör någonting. Ett cortex ur funktion...

Hjärnan

Hjärna och hjärta är sammankopplat och de tillsammans skapar gynnsam miljö för kroppen att helas. Det finns mycket forskning som visar på hur immunförsvaret går upp när man mediterar. Det räcker med 10-15 minuter per dag som är fokuserade på att du ska känna kärlek...