Hur man skapar en Agenda inom KBT

Att ha en plan och steg gör det enklare att ta de rätta stegen i samtalet som gör att ni faktiskt kommer från punkt a till b. Det andra viktiga här är att det är en tankeprocess, reflektioner som görs under och efter samtalet så om du använder den här metoden för att...