Hur du använder ACT i vardagen övning – Nytt

ACT – att jobba med acceptans i dess olika steg är någonting som förändrar mycket under en dag. Att ha verktygen som gör att du inte tillåter andras beteenden, låter de styra din dag idag, att inte leva i skuld och skam för alltid för att uppleva att man aldrig...