Varför klarar en del psykologisk stress bättre än andra?

En enkel förklaring och logisk förklaring är att hur väl man klarar psykologisk stress beror på hur länge man varit utsatt för den. Genom att förstå hur psykologisk flexibilitet skapas kan man ta andra val som vuxen. Som barn är det svårare, ja nästan omöjligt att...

Vad är trauma? Vad betyder somatisk?

Traumatiska händelser utlöser reaktioner i människor – de drabbar oss inte likadant – så två personer som är på samma ställe kan uppleva händelsen helt olika. Att förminska någons upplevelse kan leda till djupare traumatiska sår än om man hade fått prata...

Hjärnan, amygdala, kortisol, oxytocin och hippocampus

Forskning visar att hjärnan konstant är i rörelse, den ändrar struktur och funktion beroende på vilken tanke vi har och vad vi upplever. Hjärnan kan till och med ändra DNA. När man har trauma i hjärnan så kan upplevelser bli högljudda och svåra att stänga av. För den...