Övning KBT

Vad är frihet för dig? Det är viktigt att titta på i vilken utsträckning man känner att man har är den som sitter vid ratten i sitt liv. Att ta ansvar – att söka det bästa för sig själv, triggar ofta igång många känslor – desto viktigare att göra det, ju...

KBT hur man bygger upp förtroende och tillit med en person, klient

Inom KBT får man ofta stora resultat men det är bara möjligt om man skapar förtroende och tillit. Det finns vissa saker som är väldigt bra att veta om förtroende och tillit. Man har nytta av den här kunskapen i såväl privatlivet som i din karriär. Så innan du kan göra...

Historien bakom hur KBT skapades

Den amerikanske psykologen Aaron Beck – psykiatriker och den amerikanska lingvisten Noam Chomskys forskning på det mänskliga språket och hur det påverkade vårt tänkande har en stor del i KBT-utveckling. Aaron Beck lade märke till hur hans patienters uppfattning...