VÄLKOMMEN

Du är på väg att få en medvetenhet och en känsla för vad som egentligen är dina behov och därmed också lättare för att sätta mål och förhoppningsvis att sätta gränser också.

Här hör du hur jag tänker kring att leva ett holistiskt helande liv.