Vad är KBT

JAG TÄNKER – JAG KÄNNER – JAG GÖR

Vad är KBT?

KBT en vetenskaplig behandlingsmetod som bygger på Kognitiv psykoterapi – våra tankar och hur vi bearbetar information tillsammans med Beteendeterapi som bygger på inlärningsteori. 

Ordet kognitiv betyder förmågan vi har att minnas, orientera sig i sitt liv, lösa problem och så vidare, det är inte samma sak som intelligens även om det kan påverka hur man kan använda sin begåvning.

Det är en framgångsrik och populär behandlingsmetod eftersom den inte bara berör det vi gör utan även det vi känner i olika situationer. 

Den har gett positiva resultat på stress, fobier, ångest, sömnproblem, missbruk panikattacker, tvångstankar etc. 

Detta är en terapi som öppnar upp och aktiverar nya insikter inom en ganska kort tidsram. 

Människans tankar, känslor och beteenden styr och påverkar varandra. 

Med KBT arbetar man alltid med hemuppgifter.

KBT hjälper till att förändra tanke- och beteendemönster för att bättre kunna hantera praktiska och känslomässiga problem.

Denna terapiform är inriktad på nu och framtiden. Här ändrar man på det som hindrar  i vardagen och lära sig att hantera de svårigheter som man upplever.