Trygghetssystemet

Trygghetssystemet

I det här kapitlet går vi igenom trygghetsystemet
Vad som händer när det inte fungerar.
Oxytocin vad det är.