Trygghetsaktivering Compassion

Det har forskats otroligt mycket på Compassion och själv-compassion och dess förmåga att läka kroppen och lugna ner sinnet.
Att lära klienterna meningar och övningar som blandas med compassion gör att kroppen sakta men säkert lär sig att kunna lita på att kroppen är ett tryggt ställe, ett ställe som inte sviker utan ställer upp när livet är tufft – vi lär klienterna att inte överge sig själva – oavsett vad de varit med om och det är ju så att desto mer man gått igenom där man anklagar sig själv och sina handlingar desto mer behöver man ge sig själv compassion. För att kunna läka och lugna ner och förändra sitt beteende. Här nedan har du några övningar som du kan lära dina klienter.

Empatitrötthet

Det är otroligt ofta som jag får klienter som känner att de inte räcker till, de hjälper barnen med skjuts, de tar hand om ett barn med speciella behov, en mamma som behöver mycket hjälp och så vidare och de förstår inte varför de mår så dåligt.

Med hjälp av den här tekniken hjälper du klienten att förstå att:

Det är orimligt att man inte skulle känna sig trött.
Att ansvaret för andra är inte större än ansvaret vi har för oss själva.
Att svåra samtal tar kraft och energi.

Lär klienten att när den sitter med en person som har ett svårt samtal med hen, be hen lägga en hand på bröstkorgen och en hand i knät. Fokusera på sin andning: lugna andetag in och ut, låt magen att bli stor och rund.
Som vuxen kan man ha två tankar i huvudet samtidigt, alltså, jag inser att min vän har det jobbigt just nu, men för mig är det också jobbigt och jag överger inte mig själv i den här situationen så jag tänker:

” Ett läkande andetag in till mig som lugnar – ett andetag till min vän som behöver mitt stöd, för att sedan gå tillbaka till oss själva och ge oss själva läkande andetag och så vidare.”

Viktiga meningar att komma ihåg när vi tar hand om andra personer:

 • Vi är alla på vår EGEN livsresa.
 • Jag är inte orsaken till den här personens lidande.
 • Även om jag önskar att den här personen skulle bli av med sitt lidande så ligger det utanför min makt.
 • Dessa stunder är svåra att bära, jag vill försöka hjälpa till så gott jag kan.

Gör klienten medveten om var i kroppen stressen sitter, andas genom området tillsammans med klienten, dra in medkänsla och vänlighet till pressen som klienten känner, be klienten se hur vänlighet genomsyrar varje cell i kroppen.
Lär klienten att andas ut med intentionen att vårdtagaren också ska känna compassion för sig själv. “En för mig och en för dig” – principen. Ibland två för sig själv och en för den andra eller tvärtom.

Be klienten reflektera över övningen och sedan berätta för dig hur det känns i kroppen.

Obekväm med nya människor

Oftast när klienter har svårt för att vara i nya situationer med okända personer eller släktingar och så vidare som de känner sig obekväma med så brukar fokus tyvärr hamna på att man anstränger sig för att passa in, samtidigt som man blir helt utmattad av ansträngningen så tipset är istället:

Jag känner mig osäker nu när jag ska gå in i det här rummet med okända människor så är det antagligen flera andra inte heller vet hur de ska hantera nya människor.
Om jag känner mig otrygg inne i rummet kommer jag inte att fokusera på hur andra personer eventuellt tittar på mig och så vidare utan jag ska se mig själv, se mina känslor och respektera och älska mig själv och den upplevelsen jag står i och jag överger inte mig själv.

Du hjälper klienten att flytta fokus inåt istället för att hela tiden jämföra sig med andra.

Mänsklig upplevelse – Självmedkänslopaus

Av någon anledning blir vi chockade, förvånade, känner oss misslyckade, känner skam och skuld när vi går igenom livshändelser, vare sig det handlar om oss själva eller någon som står oss nära.
Den här övningen hjälper dina klienter att påminnas om att de har en mänsklig upplevelse – en upplevelse som de delar med alla oss andra på jorden.

“Du har en mänsklig upplevelse, jag vet att det känns jobbigt just nu, men jag vill påminna dig om att du är inte ensam om att ha den här känslan. Vi är många som har upplevt samma sak och som gått igenom liknande känsla. Du är trygg och det här kommer att gå över. Du är värd att må bra även om tiden just nu känns jobbig på många sätt”.
Påminn klienten om att prata om vad som ger glädje och vad som kan ge lättnad under den här tiden. Behöver klienten ta hand om någonting speciellt i situationen just nu?
Påminn om och om igen: du är trygg, du har en mänsklig upplevelse, din kropp reagerar eftersom du har upplevt någonting som du inte vet hur du ska lösa just nu.

Släppa motstånd

Meditationsläraren Shinzen Young har en formel för varför vi sitter fast i oro, lidande.

LIDANDE = SMÄRTA X MOTSTÅND

Så lidande innebär att vi önskar att situationen skulle vara annorlunda, det kan vi inte, det som har hänt har hänt, det du vill hjälpa klienten med är att hitta acceptans för att sedan gå vidare med hjälp av medkänsla inför det som har hänt.
Eller klienten använder sig av motstånd- att trycka bort känslor och oönskade tankar ger gör att vi blir sjukare och upplever mer smärta.

Med hjälp av Medveten närvaro

kan vi ta klienten vidare. Medveten närvaro ger oss tillfället att upptäcka att vi klarar av att vara i det som har hänt och känna acceptans och självmedkänsla ger den omsorg som vi behöver.

Närvaron frågar: Vad upplever jag just nu?
Självmedkänslan frågar: Vad behöver jag just nu?

Medveten närvaro säger: “Känn ditt lidande med vidsträckt medvetenhet. “Självmedkänslan säger “Var vänlig mot dig själv medan du lider”.

Medveten Kärleksfull vänlighet

Allmänna fraser ger kroppen vila. Med allmänna fraser menar jag: må jag bli av … MÅ jag kunna… eller att använda sitt eget namn, eller tilltala med “fina du” “kära du” när man ger compassion.
Att välja fraser som man behöver i en svår stund kan vara otroligt hjälpsamt när man har lagt på luren med dig som holistisk coach.
“Må jag vara modig” – “Må jag bli sedd för den jag är” – “Må jag leva ett kärleksfullt liv”
Det blir som små minimediatativa meningar som reglerar och lugnar efter en svår period.

Vad behöver jag?

Detta är en fråga som man ska meditera över. Vad behöver jag? Vad behöver jag egentligen?
Är det sant att du behöver få alla dina behov tillgodosedda? Finns det några som är djupare och mer meningsfulla behov?
Vem är du och varför är du här?
För att känna att de mänskliga behoven blir tillgodosedda med kärleksfull vänlighet.

Vad behöver jag höra från andra?

Att ställa den frågan till klienten är otroligt kraftfullt. Genom att ställa frågan, be klienten se framför sig att under dagen kommer den här meningen att viskas i ditt öra om och om igen, vilken mening är det då som du vill höra?

Vad behöver jag veta i mig själv?

Vi är alla goda människor, vi gör alla så gott vi kan, genom medveten träning och omtanke om sig själv väcker vi tillåtelsen att tycka om och älska oss själva, oavsett vad.
Exempel på meningar du kan ge klienten, skriva upp till klienten, spela in på ett kort meddelande.
Må jag kunna älska mig själv – må jag älska mig själv precis som jag är.
Må jag känna mig trygg och beskyddad och sedd.
Må jag komma ihåg att jag är en bra person och jag har egen godhet.

Compassion mot ilska

Ilska är alltid behov som inte blivit tillgodosedda. Därmed inte sagt att alla behov vi har är rimliga eller ens någonting som vi behöver ta ansvar för.
När en klient upplever mycket ilska inom sig kan du använda dig av den här tekniken:
Ta klienten bakåt i tiden och be klienten tänka på en relation som är avslutad och där ilskan inte längre tjänar någonting till. (Tillfället ska inte vara ett traumatiserande tillfälle)
Be klienten känna utrymme runt händelsen och tillåta ilska och besvikelse kännas i kroppen över situationen som varit.
Påminn klienten om att det är okej, att känna ilska, att vara arg, du är inte ensam och många skulle ha reagerat likadant.
Se om klienten kan fullt ut erkänna att hen tycker det är okej att vara arg, (utan att fastna).
Ilska är normalt, gå mjukt vidare, vad finns bakom ilskan? (förbittringen)
Finns det mjuka känslor bakom?
Sår? Rädsla? Ensamhet? Ledsenhet? Sorg?
Med mjuk röst ber du klienten själv med mjuk lugn ton berätta vilken mjuk känsla som ligger bakom.
Se om det går att lösgöra sig från smärtan en stund – se det utifrån – få vila.
Gå sedan över till: vilket behov blev inte tillgodosett?
Sedd? Hörd? Trygg? I kontakt? Respekterad? Speciell? Älskad?
Efter ni tillsammans har hittat känslan/känslorna går ni mjukt över till läkandet.
Be klienten lägga en mjuk hand som tröstar någonstans på kroppen, låt värme och vänlighet omringa känslan, inte för att försvinna utan för att bli sedda och kärleksfullt bemötta.
Be klienten öppna upp sina armar och sträcka ut dom rakt ut på sidorna, för att sedan mjukt ge sig själv en inre kram samtidigt som du ger klienten förslag på meningar som stärker trygghet och att känna sig älskad genom att tillfredsställa behovet med en gång, jag ser dig – du är sedd, du är inte ensam om den här upplevelsen, du är okej, jag är okej, jag bryr mig om dig, du är viktig för mig,
Gör samtalet meditativt och se om orden landar i klienten.
Gå sedan över till reflektion över samtalet och upplevelsen.

Compassion och förlåtelse med klient

Vi har alla situationer där vi har svårt för att förlåta oss själva eller någon annan.
En del har svårt för att förlåta sig själva för åren de har förlorat pågrund av dåliga val arbetsmässigt/partnermässigt och så vidare.
Andra har svårt för att förlåta någon annan och hur de har agerat.
Det finns fem steg som du kan lotsa din klient igenom för att skapa mer klarhet om hur förlåtelse åtmindstone kan börja ta sin plats inuti din klient.

 1. Öppna upp – känn smärtan – skapa utrymmet där det går att vara i obehaget det innebär att kännas vid det som har hänt.
 2. Gå sedan direkt över till självmedkänsla – oavsett vad som har hänt, mjukt lära klienten att känna sympati med sig själv för att det gör ont.
 3. Visdom – händelsen är inte personlig, lotsa klienten kring insikten att på grund av många olika orsaker och omständigheter är orsaken till hur det gått till. Allt hänger ihop.
 4. Intention att förlåta – “Må jag förlåta mig själv” ” Må jag förlåta x för att jag, hen, avsiktligt eller ej, har sårat mig/dig och orsakat mig/dig skada.
 5. Ansvar att skydda – led in klienten i ansvaret att inte utsätta sig själv eller sin kropp för samma situation, att inte vara i situationer/relationer där klienten känner sig tvingad att överge sig själv, vi har ett ansvar att värna om oss själva och det gör vi genom att hålla oss långt borta från det som skadar oss.

När klienten behöver förlåta sig själv är det nödvändigt att du är ett vänligt vittne där det är tillåtet att prata om det mest tabu, jag har gjort någon illa.

 • Klienten tänker på personen de ångrar och skulle vilja förlåta sig själv för.
 • Nästa steg kräver mod och tålamod med sig själv, vi tillåter oss att känna skuld och ånger över hur agerandet påverkade den andra personen.
 • Nu reagerar ofta kroppen eftersom känslan blir sedd och vi hjälper klienten att hitta känslan, sätta färg och form på den och tillåta den att bli sedd och älskad precis som den är.
 • Hjälp klienten att inse att det är okej att känna att man har gjort fel, att erkänna att det ingår i att vara människa, att alla begår misstag, och att känna skuld ingår som en del av livet
 • “Må jag vara vänlig mot mig själv och acceptera mig själv som jag är”. Må jag förlåta mig själv för det jag har gjort avsiktligt eller oavsiktligt – som skapat skada för någon annan.”

Gå mjukt in till klienten för att göra reflektioner, vad hände, vilka knappar trycktes det på, var stress inblandat, var det en trigger.
Eller var det ens ett misstag? Det kanske var en sund gräns som behövde dras men som inte kunde respekteras?