Trygg i din kropp Vecka 4

Vi återkommer till vår kropp på ett eller annat sätt. Vår kropp har så mycket intelligens och visdom inuti sig, en visdom som pratar ett helt annat språk än det som vi kallar våra tankar. Ju fler ord vi har för att beskriva känslor desto enklare är att det veta hur du ska bemöta och skapa en relation till känslan som dyker upp oväntat i kroppen.

Det är viktigt att du vet att en känsla aldrig håller i sig mer 90 sekunder. Så vad är det då du känner som varar längre? Det är reaktionen som din kropp har startat igång, adrenalinet får ditt ansikte att hetta, ditt hjärtslag att gå fortare och du känner dig kanske mer instängd inuti dig själv.

Med hjälp av de tekniker som vi använder inom compassion och när vi trygghetsaktiverar så hjälper vi kroppen att reglera vårt parasympatiska system (det lugnande systemet) så det får ta mer och mer plats istället för att vårt sympatiska system kör med oss.

Nedan ser du grundkänslorna som vi har olika nyanser utåt – när vi lever med trauma i kroppen och vi inte aktiverar vårt parasympatiska system är det lätt att vi känner och använder orden som finns i mitten. Det är fint att kunna hitta nyanser eftersom även ord påverkar hur vår kropp mår.

Se om det finns några ord som du skulle vilja använda oftare och som du egentligen känner skulle vara bättre för dig att börja använda om olika situationer.