Skuld och skam en energi som går att läka ut

Skam och skuld är ingenting som vi är födda med, det är någonting som skapas genom hur samhället fungerar och de normer som skapas i det.

Skam och skuld är en energi – som växer och som förändrar våra positiva system som vi naturligt i kroppen.
och med skam och skuld kommer depression ångest med mera.

Det är som ett virus i en dator som tar över kroppen.

Det går att rensa bort är viktigt att komma ihåg.

När vi har trauma går vi inte framåt i vår utveckling i den farten som vi skulle ha gjort utan skuld och skam.

Skuld och skam skapar negativa tankar, tar bort compassion mot oss själva och andra, den skapar ilska och avundsjuka, intuition blir ångest.
Energin som skuld och skam består av är så negativ att när den tar över kroppen så blir kroppen sjuk, din lever fungerar inte som den ska, man tappar minnet och har svårare för att koncentrera sig.

Skuld gör det också svårt att få kontakt med din själsliga ljusa sida inuti dig själv.

När du läker skuld och skam förändras din syn på hur du är sammankopplad till ett högre medvetande och ljus och möjligheter börjar ta fart inom dig.

Vad känner vi skam och skuld inför?

Vi behöver ha en trygghet inom oss där skulden och skammen kan landa.

När vi inte möter vårt inre som blivit pådyvlade av andra börjar kroppen att brytas ned och vi agerar och ser äldre ut än vad vi är.

Utan skuld och skam kommer vi hem, hem till ursprunget till oss själva.

Du hjälper klienter att läka sina spår av skuld och skam genom att trygghetsaktivera, stödja kroppens språk så minnen, känslor har någonstans att landa.

Sedan kan ni bryta ned vad som hänt och hur oskyldig klienten egentligen är, att det är samhället, religioner, politik med mera som skapat normer som pådyvlats oss och som gjort att vi upplever skuld och skam.

När du bemöter en person med respekt istället för skuld och skam förändras allt. Och många vet inte ens att de skuldbelägger andra eftersom det är någonting som vi inte pratar om.

Att få lära sig hur man kan bemöta, läka och leva utan skuld och skam är en revolutionerande läkning inte bara för klienten utan även för samhället i stort.Meningar som skapar skam och skuld

Meningar som skapar skam och skuld

 • Hon/han blev röd i ansiktet av skam
 • Det är skuld och skam att……
 • Det är skamligt att….
 • Vad synd att du inte klarade av att…
 • Det är ingen skam i att vara fattig…
 • Det vore skamligt att bli av med henne…
 • Jag grät för jag skämdes så mycket…
 • Efter det kände jag mig helt nedbruten av … och det gav mig skuldkänslor…
 • Visst är det skamligt?
 • Låt henne sitta där och skämmas…
 • Du drar skam över mig när du uppför dig så där..
 • Den skulden får jag leva med hela mitt liv…
 • Hon var skamligt snygg i sin klänning…
 • Jag förstod precis vilken skuld och skam som hon kände….
 • Han vände bort sitt skamfyllda ansikte
 • Han/hon behöver inte känna skuld och skam

Symptom på skuld och skam

 • Gör sig osynlig
 • Ilska
 • Själv-hat
 • Beroenden/medberoende

Konsekvenser av skuld och skam

 • Litar inte på sig själva, de känner att det är någonting fel på dom hela tiden och de har inte verktygen för hur de kan hitta det som är rätt inom dom. Kroppen är ofta “stum” och tankarna går på loop och tar över vilket gör att man känner inte sina känslor, man har ingenstans som känslorna kan landa, de kan inte se hur begåvade de är, så när de känner känslor inför en upplevelse tänker de att de känner och tänker fel.
  Då blir det också svårt att sätta gränser mot andra – man litar inte på sin egen instinkt.
 • Har man djupt rotat skuld och skam inuti kroppen försöker man att fixa sig själv. Man fixar sig själv med en trasig version av sig själv. Eller också går man utanför sig själv till andra, som återigen tar personen längre ifrån sig själv. (Healer, psykolog, lärare, vän, bok) som talar om för dom vad de ska tro, vad de ska göra. Ditt jobb är att hjälpa klienten att hitta källan till sitt eget liv och kraften de har.
 • Förmågan att kunna ta hand om sig själv, trösta sig själv och att kunna försvara sig själv är viktiga delar i en trygg kropp. Utan den förmågan känner man sig alltid otrygg, alltid ensam, man litar inte på de man har runt sig eftersom en person med skuld och skam alltid är i fara.
  En person med skuld och skam är beredd på att bli illa behandlad och har alltså en hög nivå av tolerans att bli illa behandlad.
  “Varför umgås jag alltid med personer som gör mig illa?” “Varför skapar jag händelser där andra kan göra mig illa?” “Varför är jag överkänslig?”

Förebygga och lära om

Med hjälp av dig kommer din klient att börja hitta kontakten mellan vad som är rätt och fel för klienten. När klienten förstår det och lär sig att lita på sina känslor och sina åsikter byggs en relation upp mellan känslan och kroppen.
Det är viktigt att du lär klienten om att man inte är född med skuld och skam och förklarar hur det skapas.
Att få små uppdrag där man börjar tro på det man själv känner, inte nedgraderar sig själva i olika situationer och lära sig att:

 • Ilska är en naturlig känsla
 • Att vara orolig och ledsen går att reglera
 • Att möta sina känslor är tryggt
 • Att ha impulser ingår i vårt system.
 • Självacceptans, självkärlek, naturlig omvårdnad om sig själv är någonting som ska kultiveras varje dag.
 • Att visualisera sitt naturligaste friskaste jag ofta är hälsosamt för nervsystemet.
 • Att få uppgifter, övningar och stöd under processen är ett måste och det visar inte på att klienten är dålig som inte klarar av det själv.