Sekretess/etiska regler och när gäller undantag från sekretess?

Följ den här länken för att kunna se alla de olika delarna av sekretessen som gäller när man har klienter.
Det som är viktigt att komma ihåg är att du har rätt att prata med en mentor – kollega för att få stöd och rådgivning om någon speciellt utmattande situation.

Det finns också situationer när du har skyldighet att bryta sekretessen.


HÄR är länken