Mamma såret

En mini kurs i hur vi genom att läka mamma såret kan:

  • Återskapa en sund bild av dig själv och dina inre sår.
  • Ta bort etiketter och projektioner från din uppväxt som inte är dina egna och som drar ner dig.
  • Integrera att du är medveten idag. Tillåta såren visa sig och läka dom istället för att gömma och försöka glömma eftersom kroppen aldrig glömmer.
  • Tillåta kroppen att agera och känna och ge kroppen den uppmärksamhet som den behöver för att den ska kunna svara oss när vi behöver det.
  • Sluta att vara överpresterande person – utan istället vara en person som älskar att ta reda på hur du kan känna dig älskad när du inte gör någonting, när du tar hand om dig själv. När du slutar att prestera för presterandets skull och istället vara en person som presterar av glädje och för att du faktiskt är bra på vissa saker.

Lär dig om patriarkatet och metoderna som läker mamma såret.

Varmt välkommen in i din relation till dig själv och din mammas värld men den här gången för att läka.