Kund – konsument – vän

För din kund är du lösningen på behovet, du har det kunden söker, och du har valt att arbeta med att hjälpa andra personer med just dina talanger.
Du är experten men du är mer än så.

Under den här kategorin kommer du närmare dig själv som expert och vad din kund egentligen vill få ut av dig.