Känslor Copy

Vi upplever olika uttryck i våra kroppar, uttrycken, våra känslor spelar inom oss, de har ett eget språk och det är inte alltid som vi har rätt ord att sätta på känslan.

Känslor byggs upp. De byggs upp beroende på hur mycket vi har varit tillsagda att inte uttrycka våra känslor. När vi inte får verktyg att reglera och att hjälpa kroppen växer känslorna, och det som från början var en besvikelse går över till att känna sig pressad, till att känna sig förbisedd, till att tycka illa om, till att hata.

Att kunna hjälpa klienten genom att ha flera olika uttryck – nyanser på känslorna kan hjälpa klienten att hitta fram till sitt innersta uttryck.

Som holistisk coach är vår uppgift att hjälpa klienterna skapa ett utrymme där känslorna får plats, där de kan bli sedda och omhändertagna.

Det är inte ovanligt att man börjar med väldigt stora ord som till exempel:

Jag hatar honom.

När man pratat en stund förstår man att det som hänt inte har dom stora proportionerna som orden klienten använt. Det är viktigt att kunna hjälpa klienten att hitta rätt ord för rätt tillfälle eftersom vi hela tiden är ute efter att bli av med attacken som normalt sett sker inifrån och utifrån.

Ihop kopplat med detta avsnitt är pdf:filer med olika ord som beskriver olika känslor. Ibland kan det vara bra att få hjälp på traven med att hitta rätt ord – allt för att livet ska bli mer nyanserat.