Inspelningar – coachning

I det här avsnittet kan du lyssna igenom och se hur jag arbetar – jag arbetar uteslutande med energi, färg och att möta energin med vänlighet, förtroende, att växa, att se sig själv.