Ideal klient och affärsplan

Här är zoom länken

Att skapa en affärsplan

Du skapar en bra affärsplan när du vet vad din produkt är och vilka dina klienter är. Här ser du exempel.