Hitta din inre visdom och intuition

Visdom är en utvecklad egenskap att harmoniskt relatera sig själv och sina egna tankevanor till naturens lagar, så att dessa lagar tjänar en. Egenskapen att harmoniskt relatera sig själv till andra individer, så att man uppnår andras harmoniska och frivilliga samarbete, vilket hjälper en att förverkliga vad än en harmonisk efterfrågar från livet.

Visdom eller vishet är ett ord som har en djupare innebörd än all intelligens, kunskap och förstånd. Förutom att besitta alla dessa egenskaper, ska man även ha förmågan att kunna fatta de bästa besluten ur alla möjliga avseenden. Visdom beskrivs ibland som intelligens i kombination med erfarenhet och att man med tiden blir mer vis, genom viljan att vara vis.
Wikipedia

Vi är visare än vad vi tror – vi har vishet inom oss om vi bara ställer de rätta frågorna, och använder tid till att reflektera över vilka tankar vi faktiskt har.

Livet lär – vishet är slutsatser som du drar av de erfarenheter du får genom livet. Och du har mycket mer vishet än vad du tror. Dessa två filer kommer att få dig att förstå hur man tar fram inre vishet. Det är också någonting som du kan ta med dig till dina klienter.

I det här kapitlet tar vi fram din inre vishet och du kommer att känna att du kan kalla dig vis, med rätta.