Föra klient-journal – tips på ett prisvärt system

www.terapijournal.se


Funktioner


BasPremium
Register med klientuppgifterx
Journalanteckningarx
Låsning och signering av anteckningarx
Sök text i journalx
Urval av anteckningar i journalx
Fristående notis för klientx
Fakturera besök (faktura eller kontantfaktura)x
Skapa bokföringsunderlagx
Bifoga färdiga dokument eller filerx
Skapa egna rubriker till journalanteckningarx
Säkerhetskopieringx
Verifiering av läsbarhet i säkerhetskopiax
Kontroll av databasenx
Förkortningar och fraser (automatisk komplettering av text)x
Rapporter (t.ex. klientförteckning, fakturaförteckning, fakturering per månad)x
Krypterad databasx
Lösenord till programmetx
Skicka SMS till klienter (kräver abonnemang med SMS-leverantör)
Dokumentmallar (t.ex. remisser, remissvar, intyg, brev)
Diagnoser (ICD-10, kap F, M och S)
Filrapport till vissa svenska landsting (Privera)
Återskapad registreringsnyckel
Tillfälligt lösenord
Personlig hjälp med programmet

Användarlicens/baslicens har en engångskostnad, och gäller under obegränsad tid.

Tillägg av serviceavtal ger premiumlicens under serviceavtalets giltighetstid (12 månader i taget).