Essens Copy

Vi pratar om essensen av en parfym – det är någonting distinkt men det är också flyktigt, vi kan inte hålla det i handen men det är verkligt och det är en upplevelse att vara nära essensen.

Vi har alla en essens. Ett inre. Ett ställe som vi emellanåt glömmer av, som vi har gömt men som vi känner igen omedelbart när vi förnimmer den.