De holistiska kompetenserna och coachnings kompetenserna

HOLISTISKA KOMPETENSER

 • Som Holistisk coach tror vi på helande.
 • Vi tror på trygghetsaktivering.
 • Vi stödjer andra holistiska coacher i deras arbete.
 • Vi vet att genom att bli sedd, hörd och få bekräftelse för det man går igenom börjar läkningen.
 • Vi arbetar autentiskt.
 • Vi tror att universum är en kärleksfull plats som är beredd att förse oss med vad vi än behöver i livet.
 • Vi tror på intuition och visdom.
 • Vi tror att healing och framgång kan komma utan att vi behöver kämpa, utstå smärta eller att minska vad man önskar sig i livet.
 • Utmaningar gör att vi växer när vi får rätt vägledning.
 • Vi tror att: Allt går att hela.
 • Vi är skapta för att leva kärleksfullt.
 • Vi tror att kärleken är en stilla, varm energi som läker. En energi som står för totalt helande, som bara ger, som inte dömer, som inte kräver och som vi alla består av och som vi alla är omslutna av.
 • Vi tror att vi kan väcka den energin i våra klienter och det är också vårt uppdrag.

COACHNINGS KOMPETENSER

ETABLERA GRUNDEN

 • Etik och professionalitet
 • Etablera coachingöverenskommelsen.

SKAPA ÖMSESIDIG RELATION

 • Tillit och närhet till klienten
 • Coachingnärvaro

KOMMUNICERA EFFEKTIVT

 • Aktivt lyssnande
 • Kraftfulla frågor
 • Direkt kommunikation

UNDERLÄTTA LÄRANDE OCH RESULTAT

 • Skapa medvetenhet
 • Utforma handlingar
 • Planera och sätta mål
 • Hantera framsteg och ansvarstagande