Coachnings principer enligt SoulWise Academy

Som Holistiska coacher söker vi att hjälpa våra klienter att förstå att de är trygga och att de är villkorslöst älskade.
Vår grund är trygghetsaktiveringen, energisamtalen för att öppna kroppens språk.
Vi lyssnar, vi leder samtalet och vi helar.

  • Det som ligger bakom klienten och framför klienten skapar bilden av vad som händer inuti klienten när ni möts

Vi leder klienter till medvetenhet genom frågorna:

  • Vad är din blockering?
  • Var sitter den?
  • Trygghetsaktivering
  • Omhändertagande
  • Omförvandling av energin.
  • Omförvandling av jaget och hur man ser på sina möjligheter att leva ett fullt liv.

: Som Holistisk coach mediterar du över:

  • Vem är jag?
  • Vad är mitt syfte?
  • Vad kan jag ge till andra som ger mig glädje när jag ger det?

Som holistiska coacher tror vi att alla har en kapacitet att leva ett hälsosamt, lyckligt och oberoende liv. Vi tror att det alltid finns en kärna av trygghet, inneboende oberoende välmående inom oss alla som kan hjälpa oss att omskapa våra liv helt.

Som holistisk coach vet vi att varje människa är unik – och ingen annan vet exakt hur det kändes i en viss situation.

Som färdig coach ska du kunna:

Bygga upp förtroende –

Medvetenhet – under samtalet ska du vara närvarande hela tiden så du är medveten om vad klienten pratar om och för att även väcka klientens medvetenhet.

Ansvar – Ta ansvar för hur du coachar dina klienter genom att du inte tar beslut åt klienten. Som coach har du kontrollen över processen i samtalet medans den du coachar står för innehållet som samtalet ska cirkulera kring.

Gåvor – tro på klienten. Att tro att klienten kan förändra sitt liv och sin situation är a och o. Du ska vara det lugna utrymmet där klienten blir sedd och hörd och tagen på allvar. Det förändrar allt.

Skuld och skam – vi lyfter bort skuld och skam för våra klienter eftersom dessa känslor skapar ett beteende som håller tillbaka klientens liv på ett orimligt sätt. Som coach faller vi själva emellan åt, samtalet blev inte vad vi trodde, någonting gick fel, och det är okej. Ta hjälp genom att prata med din mentor eller en annan coach vän när du har haft tuffa samtal. Du är okej.

För samtalet framåt – det är du som håller i takt pinnen – du skapar en dans tillsammans med den som blir coachad.