Big no no som coach Nytt


● Skambelägger eller dömer klienten.
● Lyssnar inte aktivt.
● Kommer inte – har inte koll på vad klienten pratade om förra gången.
● Talar om för klienten vad hen ska göra.
● Respekterar inte klientens åsikter eller tro.
● Bryter sekretessen.
● Pratar om dig själv.
● Tar åt sig – och får samtalet att handla om dig.
● Tittar i ditt block hela tiden.
● Tittar i din mobil.
● Sexuellt anspelande.
● Startar inte mötet i tid.
● Avbryter innan avtalad tid är slut.