Beteenden och rutiner

Välkomna till vecka 6! Den här veckan ska vi gå igenom vad beteende är och hur rutiner påverkar vår livskvalité.