Vad räknas som framsteg i din healingprocess?

Nu går vi igenom ansvaret och medvetenheten som krävs för att upprätthålla att fortsätta att ta hand om och älska sin personliga utveckling och tillåta den att bibehållas och till och med utvecklas. Hur man kan planera in healing i sin vardag.